آدرس:
  • از سمت پاکدشت: پاکدشت، بعد از آلوئک، جاده کانال آب (تیغاب) کیلومتر ۷، تالار پذیرایی نگین
  • از سمت ورامین: کمربندی پیشوا، جاده قوئینک، ظهری کیلومتر ۵، تالار پذیرایی نگین