میوه آرایی:

 • تزئین میوه سفره عقد
 • میز پذیرایی عروس و داماد
 • میز باره میوه

بادکنک آرایی:

 • بصورت ستونی و طاق

گل آرایی:

 • جایگاه عروس و داماد
 • ورودی بانوان
 • ورودی آقایان
 • مجسمه و گلدان جایگاه عروس و داماد
 • مجسمه اتاق عقد
 • سفره اتاق عقد
 • میز پذیرایی میهمان ها

میز شام:

 • گل آرایی و میوه آرایی مخصوص میز شام عروس و داماد

شمع آرایی:

 • ورودی سالن
 • روی میز شام

آتش بازی:

 • مخصوص خروج عروس و داماد از تالار

سایر تشریفات و خدمات:

 • ورودی اتاق عقد
 • ورودی اتاق شام
 • خواننده
 • اکو
 • نورپردازی
 • مداح